Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
KAKITANGAN JPE HADIRI TAKLIMAT PERMIT UNTUK BUKAN-KAKITANGAN MEMASUKI JANAKUASA, STESEN ELEKTRIK & LAIN-LAIN TAPAK KERJA JPE UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KHAS

Berakas, 18hb November, 2017.   Kakitangan JPE telah diberi taklimat mengenai 'Permit Untuk Bukan–Kakitangan Memasuki Janakuasa, Stesen Elektrik & lain-lain Tapak Kerja JPE Untuk Melaksanakan Kegiatan Khas.' 

Objektif utama taklimat ini ialah untuk memperlengkapkan kakitangan JPE dengan segala maklumat yang diperlukan berhubung dengan pengeluaran permit untuk bukan-kakitangan memasuki sebarang stesen janakuasa elektrik, stesen elektrik atau mana-mana tapak kerja JPE untuk melaksanakan kerja khas tanpa penyeliaan kakitangan JPE.

Taklimat telah disampaikan oleh Awang Ernest Sloan, Pengurus Latihan di Berakas Power Management Company (BMPC).

Untuk lebih banyak gambar, sila layari Foto Galeri.

Attachments
Created at 11/25/2017 1:43 PM by David Anak Bujang
Last modified at 11/25/2017 1:43 PM by David Anak Bujang